Project Administrator

Posted 10 days ago
sales

Project Administrator

Voor onze umbrella brand Love Home Fabrics zijn we op zoek naar een project administrator om ons team te versterken.

De projectbeheerder ("PA") is verantwoordelijk voor het toezicht op cross-functionele projecten om deze tot een succesvolle afronding te brengen. De PA zal interne projectmanagementcapaciteiten ontwikkelen. De PA zal het management van het bedrijf helpen bij het bereiken van de doelstellingen door het organiseren en leiden van regelmatige projectvergaderingen, het vaststellen van projectmanagementmethoden, het vaststellen van schema's, het prioriteren van projectmiddelen, het communiceren met projectteams en management, en het oplossen van projectproblemen.  De PA zal concurrerende prioriteiten en mogelijkheden identificeren om de middelen op elkaar af te stemmen of aan te vullen, waardoor uiteindelijk de samenwerking tussen Sales, Manufacturing/Engineering, Finance en Supply Chain wordt vergemakkelijkt.  

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Het organiseren van de cross-functionele strategische projectportefeuille die door het managementteam is goedgekeurd.
 • Implementeren van projectmanagement best practices, governance, procesrichtlijnen, tools en rapportagesjablonen (d.w.z. methodologie) en trainen van ander personeel om deze tools te gebruiken.
 • Leiden van cross-functionele projectteams, delegeren van projecttaken en het team verantwoordelijk houden voor deadlines.
 • Ervoor zorgen dat de methodologie wordt gerespecteerd en op een consistente manier wordt geïmplementeerd op alle bedrijfsprojecten.
 • Ontwikkelen van algemene projectplannen om meerdere projecten tegelijkertijd te leiden.
 • Opvolgen van projectstatus, voordelen, risico's, onderlinge afhankelijkheden, tijdlijnen en, waar nodig, aanpassen om de kans te maximaliseren dat project mijlpalen volgens plan worden opgeleverd.
 • Samenwerken met het managementteam om specifieke projecttijdlijnen vast te stellen en te communiceren in het licht van de routinematige functionele taken en vereisten van de middelen.
 • Functioneel leiderschap waar nodig om conflicten op te lossen.
 • Gebruiken van probleemoplossende technieken om projectteams te heroriënteren.
 • Het leveren van effectieve mondelinge en schriftelijke communicatierapporten over de status, voortgang, actiepunten en aanbevelingen aan project- en managementteams.
 • Gebruik maken van "geleerde lessen" om continue verbetering in het projectmanagementproces te stimuleren.
 • Het management assisteren bij interdisciplinaire projectinspanningen met hoge prioriteit, als de tijd het toelaat.

Vereiste vaardigheden/ervaring:

 • Master, ingenieur of gelijkwaardig door ervaring.
 • 5-10 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement, engineering, financiën of een ander technisch gebied of gelijkwaardige ervaring en vaardigheden.
 • En uitmuntend analytisch vermogen om naar de essentie van projecten te gaan, zonder de prioriteiten, alsook de details uit het oog te verliezen.
 • Vaardigheden op het gebied van leiderschap, samenwerking, veranderingsmanagement en opleiding.
 • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Bewezen projectadministratieve vaardigheden op het vlak van bedrijfsprocessen en -afdelingen, waaronder verkoop, productie, logistiek en financiën.
 • Vermogen om goede werkrelaties te onderhouden op alle niveaus
 • In staat om zelfstandig te werken met minimale supervisie
 • Sterke organisatie, vergaderfaciliteiten, tijdmanagement, analytische en probleemoplossende vaardigheden